Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  08.11.2016 Tarihli Basın Açıklaması
  21.07.2020

  T.C.
  KARABÜK CUMHURİYET BAŞSVCILIĞI
  MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

  BASIN AÇIKLAMASI

  08/11/2016 günü Karabük yerel internet haber sitelerinde ve ulusal çapta yayın yapan bir kısım internet haber sitelerinde " KARABÜK'TE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK BALIK ÇALDIĞI İÇİN TUTUKLANDI " şeklinde haberler yapılmasının öğrenilmesi üzerine konunun tahkik edilmesi sonrasında basın açıklaması yapılması ihtiyacı doğmuştur. Buna göre;

  Suç tarihleri itibariyle 12 yaşını doldurduğu ve üzerine atılı suçlara ilişkin atılı suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olduğu tespit edilen D.A isimli suça sürüklenen çocuk (SÇÇ) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımız kayıtlarının incelenmesinden, ilgili SSÇ hakkında 2016/6814 soruşturma sayılı dosyada kamu kurumundan hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal, 2016/6964 soruşturma sayılı dosyada adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, 2016/6965 soruşturma sayılı dosyada açıktan hırsızlık, 2016/7356 soruşturma sayılı dosyada herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık, 2016/7357 soruşturma sayılı dosyada mala zarar verme, 2016/7359 soruşturma sayılı dosyada herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık, 2016/7362 soruşturma sayılı dosyada herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık, 2016/7364 soruşturma sayılı dosyada herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık, 2016/7365 soruşturma sayılı dosyada herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık, 2016/7368 soruşturma sayılı dosyada herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık ve 2016/7366 soruşturma sayılı dosyada ise mala zarar verme ve geceleyin herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 11 adet dosyanın soruşturmasının derdest olarak yürütüldüğü, belirtilen şekilde habere konu edilen ilgili SÇÇ'nin balık çalma eylemine konu soruşturma dosyasının tutuklamaya konu edilen dosya olmadığı,

  Yukarıda sayılan ilk 6 dosyanın bir grup olarak kolluk tarafından SÇÇ ile birlikte mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edildiği, habere konu balık çalma eyleminin de bu dosyalar içerisinde değerlendirildiği ve SÇÇ'nin ifadesi alınması akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakıldığının anlaşıldığı ancak SÇÇ'nin bırakılması sonrasındaki tarihlerde işlediği 5 adet benzer eylemleri nedeniyle hazırlanan ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilen dosyaları üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, içeriğindeki suçları en ağır olan ve 12-15 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklar için tutuklama yasağı kapsamında bulunmayan 2016/7366 soruşturma sayılı dosya üzerinden tutuklamaya sevk edilmesi üzerine Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı anlaşılmıştır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  KARABÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

  Adres

  Ergenekon Mah. Mimar Sinan Cad. Merkez / KARABÜK

  Telefon

  0370 413 00 49

  Faks: 0 370 412 46 22

  E-Posta

  karabukcbsisaretadalet.gov.tr