Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 YILI BAŞVURUSU KABUL EDİLEN TERCÜMAN İLANI
  30.11.2023

  T.C.

  KARABÜK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L Â N

   

  Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Karabük il ve ilçelerin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2024 Yılı Tercüman Bilirkişi başvurularının Başkanlığımızca alındığı anlaşılmış olup; başvurusu kabul edilenlere ilişkin liste ekte ilan edilmiştir.

   

  Başvurusu Kabul edilenlere, 15/12/2023 tarihi saat:11.00’da, mazereti olması nedeniyle ilk yemin tarihinde yemin törenine katılamaması halinde mazeretini belgelemek kaydıyla 22/12/2023 tarihi saat:11.00’da “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi uyarınca Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Karabük Adliyesi Konferans Salonunda yemin ettirilecek olup, ilgililere herhangi bir tebligat yapılmayacağı,

   

  İlan olunur.

   

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                            Adalet Komisyonu Başkanlığı

   

   

   

   

   

  EK      : Başvurusu Kabul Edilenlere İlişkin Liste

  Adres

  Ergenekon Mah. Mimar Sinan Cad. Merkez / KARABÜK

  Telefon

  0370 413 00 49

  Faks: 0 370 412 46 22

  E-Posta

  karabukcbsisaretadalet.gov.tr