Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Malatya CİK, Sözleşmeli Kurum Katibi, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Makine Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Hemşire, Aşçı ve Şoför Sınav Sonucu
  16.10.2023

  ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

   

              Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün tarihli “Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı” ile;

  Malatya Ceza İnfaz Kurumlarına, Sözleşmeli Kurum Katibi, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Makine Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Hemşire, Aşçı ve Şoför pozisyonu için istihdam edilmek üzere sınav izni verilmiştir.

  Bu itibarla;

  Yapılan sözlü sınav ve mazeretli sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilân edilmiştir.

  Başarı durumu ASIL ve YEDEK olan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri en geç 27.10.2023 gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bu tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka il Adliye Komisyon Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla evraklar taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. (DİPLOMA, SERTİFİKA VB. EVRAKLARIN ASILLARININ GÖNDERİLMEMESİ, ASLI GİBİDİRLİ SURETLERİNİN GÖNDERİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİLMESİ)

  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur. 16/10/2023

   

  1) 2 Adet- 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Tüm Adaylar İçin)

   

  2) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi) (Tüm Adaylar İçin)

   

  3) Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için)

   

  4) 2 Adet- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ- (Tüm Adaylar İçin)

   

  5 ) Sağlık kurulu raporu (Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığı bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Teknisyeni Olur,  Şoför Olur, Aşçı Olur, Hemşire Olur,  ibarelerinin özellikle sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.)

   

  6) 2 Adet- Mal bildirim Formu (Tüm Adaylar İçin) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  7) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Tüm Adaylar İçin) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  8) 2 Adet- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tüm Adaylar İçin) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

   

  9) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (Tüm Adaylar İçin) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    10) 2 Adet- Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (Tüm Adaylar İçin)

   11) 2 Adet- biyometrik fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) (Tüm Adaylar İçin) 

   12) 2 Adet- sürücü belgesi onaylı fotokopisi (Şoför adayları için)

  13 Arşiv kayıtlı Adli Sicil Kaydı (Tüm adaylar)

  14- Aile bireylerini gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm adaylar)

  15- 2 Adet – Aşçılık Belgesi (Aşçı adayları için)

  16- 2 Adet - Kurum Katipliği unvanı için Bilgisayar Sertifikası ya da Bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript (Kurum Katipliği adayları için)

   

  NOTLAR:

  1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) 

  2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

  3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Karabük Adliyesi Adalet Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise en geç 27 Ekim 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına Posta (APS) yapmaları gerekmektedir. 

  4- İstenilen sınav evrakları ile ilgili sorular için iletişim (0370) 415 65 92 Dahili : 3104  

  T.C.
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Ergenekon Mah. Mimar Sinan Cad. Merkez / KARABÜK

  Telefon

  0370 413 00 49

  Faks: 0 370 412 46 22

  E-Posta

  karabukcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu